Un compañero preso en Mas d’Enric relata golpes, inmovilizaciones y otras situaciones de maltrato

17.04.2020

Hacemos esta publicación para difundir lo que le ha pasado y la situación en la que se encuentra Juan Ruiz López, compañero preso en la cárcel de Mas d’Enric (Tarragona).

Nos relata un episodio de maltrato sufrido por parte de lxs carcelerxs después de haber tenido problemas con otros presos en el patio. Los hechos ocurrieron el pasado miércoles 8 de abril. Lxs carceleros lo tiraron al suelo, lo esposaron por detrás. Comenta que le golperon con las porras y que aun tiene marcas en la espalda. Lo ataron y lo dejaron inmovilizado toda la noche. No permitieron que el médico lo visitara. Le negaron la mediación durante un par de días y le impidieron llamar por teléfono.

Juan quiere presentar denuncia por los hechos ocurridos y que este nuevo episodio de maltrato se haga publico.

Actualmente el compañero ha sido regresado a articulo 93, lo sacan esposado desde el chavolo hasta el patio, donde sale solo. Se le siguen abriendo causas y se le sigue acumulando sanciones. Una de estas implica que solo le dejan hacer una llamada al día y con lxs carcelerxs presentes. Esto es una medida especialmente grave ahora que lxs presxs están mas aislados que nunca por todo lo del coronavirus, y no pueden realizar comunicaciones por cristal ni vis a vis. Desde Institucions Penitenciaries de Catalunya nos venden que ahora les estan dando mas llamadas a lxs presxs (llamadas que no se les «dan», ya que las tienen que pagar a precio de oro), pero siempre hay personas que no solamente no pueden hacer uso de estas llamadas, sino que incluso se les reducen mas las que ya tenían. Ailsamiento, sobre aislamiento, sobre aislamiento.

Juan es un compañero que no se resigna a aceptar las condiciones de encierro, sumisión y obediencia que conforman el régimen de vida carcelario, especialmente en aislamiento, donde siempre se encuentra. Os animamos a llamar a la cárcel para preguntar por él (977592070), y también a escribirle para mostrarle apoyo y que vean que no está solo.

Juan Ruiz López

Centro Penitenciario Mas d’Enric

Travessia Comella Moro, 15

43764 El Catllar (Tarragona)

Mesures urgents per a la prevenció del Covid-19 a les presons (Coordinadora anticarcerària de Catalunya)

Aquests punts, que presentem aquí, creiem que d’alguna manera reflecteixen la urgència de buidar immediatament les presons per tal de minimitzar els riscos de contagi de la COVID-19 en aquests centres, tant per a les persones preses com per a    les persones dels seus entorns.

No entenem una vida digna dins els centres de privació de llibertat (presó, CIE, centres de menors) però encara menys amb les mesures imposades pel confinament. Donada l’excepcional conjuntura, cal analitzar la situació de les persones tancades, i poder garantir el seu dret fonamental d’accés a la salut, un dret que ja de per si, abans de la crisi de la Covid-19, no es prestava amb les condicions mínimes; per això creiem fermament que l’única possibilitat de garantir aquest dret es fora d’aquests espais.

Això ho diem quan observem el superpoblament d’alguns d’aquests centres, amb unes característiques físiques que de ben segur impossibiliten el manteniment de la distància mínima recomanada, molts presos i preses viuen compartint cel·les, la quantitat enorme d’espais comunitaris que propicien la transmissió o com la prohibició de vis a vis, de locutoris i de paqueteria; tenint en compte que alguns d’aquests drets restringits són tan necessaris com vitals per a les persones tancades. Per un altre costat ens segueix sorprenent la restricció dels locutoris, ja que no implica el contacte directe amb persones externes com sí que ho és l’entrada dels carcellers i carcelleres, sent el principal vector de transport del virus dins els centres.

Argumentant-nos en diverses fonts exigim:

1 – Excarceració immediata de les persones amb més de 65 anys i amb greus malalties per constituir grup amb doble risc.

2 – Excarceració immediata amb l’aplicació dels articles 104.4 i 196 RP de totes les persones amb malalties cròniques i/o incurables. Ja que, a més de formar part d’un col·lectiu vulnerable, han de poder ser tractades i cuidades dignament, situació particularment difícil amb l’estat actual de les presons.

3 – Excarceració immediata de les persones amb patiments psicològics i patologies duals, i ingrés si fos necessari en centres especialitzats, traspassant els seus tractaments a professionals de l’àmbit de la salut psicològica i mental. Les condicions d’empresonament, sumades a les actuals faltes de comunicacions, vis a vis, locutoris i l’augment de les mesures d’aïllament, afecten molt negativament sobre el seu estat de salut, augmentant el risc de sofrir greus crisis i sent un risc per a les seves pròpies vides.

4 – Excarceració de població preventiva, de mares embarassades i/o amb fills menors de tres anys. Encara que l’arrest domiciliari o la llibertat provisional haurà de ser decidit pel Jutge del qual depenguin, exigim a la Secretaria General d’Institucions Penitenciàries i a tots els Jutges que competeixi (Jutjats Penals i Jutjats de Vigilància Penitenciaria) al fet de revisar les situacions en les quals aquestes possibilitats han d’articular-se en la situació excepcional en la qual ens trobem i que així ho comuniquin.

5 – Progressions a tercer grau per motius humanitaris i de dignitat personal. Després de la reforma del 2015, el Codi Penal (CP) atribueix l’adopció d’aquesta mesura al tribunal o jutge de vigilància penitenciària. Del mateix temps, també té la competència per a la concessió de la llibertat condicional humanitària de l’article 91 CP, per la qual cosa exigim a l’Administració penitenciària que avaluï tals casos i insti a l’òrgan judicial a la seva adopció.

6 – Excarceració de les persones classificades en segon grau amb condemnes de poca durada, i compliment del règim obert fora dels establiments amb les possibilitats que la normativa penitenciària preveu. Referent a això, la Secretaria General d’Instituciones Penitenciarias (SGIP) té a la seva mà la progressió al tercer grau a través dels articles 86.4 i 100.2 del Reglament Penitenciari. el 100.2.

7 – Tancament immediat i alliberament de les persones que es troben dins els CIE’s, i excarceració immediata de les persones que es troben als Centres d’Inserció Social.

A la nova situació provocada per la Covid-19, és necessari afegir el dèficit estructural de l’atenció sanitària dins les presons que s’arrossega des de fa anys: el 41,6% de les places de metges i metgesses dins les presons no estan cobertes, així com la pràctica nul·litat d’especialistes en atenció psicològica. Cal esmentar que la majoria de la població carcerària es troba greument afectada per malalties que per un costat són fruit de la pobresa i l’exclusió social, i de l’altre costat, són causa del mateix  desenvolupament de la vida dins les presons (entorns de gran estrès amb un consum massiu de psicofàrmacs), que crea i amplifica diversos patiments sobre les ja  deteriorades condicions de salut d’algunes persones.

Així doncs, un altre cop, exigim al col·lectiu de sanitaris dedicat en l’àmbit penitenciari i al Col·legi de metges en general que, davant de l’actual situació es reconegui la seva incapacitat per assegurar el dret a la salut a les presons, ens semblaria incongruent un altre tipus de posicionament i la manca d’aquest. Els hi reclamem que com a mínim donin suport i pressionin amb les mesures d’excarceració proposades, i que no tolerin les violacions de drets i els maltractaments. Així com a les associacions de psiquiatria i neuropsiquiatria, tant de dins les presons com en general, que han de vetllar per tractaments dignes i més humans.

També al posicionament dels col·legis d’advocats en garantir i pressionar pel compliment efectiu de les demandes de l’OMS, l’ONU, CPT i el Síndic de Greuges i a les mesures proposades per a l’excarceració de quantes més persones preses es pugi. Creiem que existeixen prou recursos per pronunciar-se a favor de les mesures proposades per diferents associacions i organismes institucionals. A més a més, s’ha de tenir en compte que l’excarceració d’una part de la població penitenciaria és una  mesura que en molts estats europeus i no europeus estan adoptant ja, com Itàlia, Alemanya, França i Regne Unit. Tenim l’exemple de la creació d’un model per a preventius per a facilitar la feina, argumentat en l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Drets Humans, la OMS i el Consell d’Europa.

No volem oblidar el pèssim paper que la Conselleria de justícia de la Generalitat de Catalunya i la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima estan realitzant a través de les seves iniciatives. No ens volem estendre massa a fer un recull d’aquestes, però ens sembla irrisori el repartiment de 230 mòbils per a una població reclusa total de 8.391 persones repartides en 9 centres i els 205 mòbils per a les  50.000, aproximadament, persones preses del territori Espanyol, així com la presència de personal penitenciari durant les converses telemàtiques, fetque vulnera el dret a la  intimitat. De les poques mesures que van encaminades en buidar les presons, i per tant realment minimitzar riscos per les persones preses, familiars i personal penitenciari, és posar en arrest domiciliari al 70% de les persones classificades en regim de semillibertat; no podem entendre com no s’arriba ja al 100%, o com de les 101 persones en article 100.2 R.P. només s’han valorat positivament 15 casos.

PER SALUT, PER SEGURETAT, PER HUMANITAT, ES NECESSITA BUIDAR ELS CENTRES DE PRIVACIÓ DE LLIBERTAT
#DDHHenPrision

COORDINADORA ANTICARCERÀRIA CATALUNYA
La Corda-Grup Anticarceràri del Camp de Tarragona
Grup de Suport a Presxs de Lleida
Grup Suport Amadeu Casellas
Col·lectiu Anticarceràri Rossinyol (Girona)
Antirepre Mataro
Familiars de Presxs de Catalunya
Col·lectiu Anticarceràri Fuig (Barcelona)

Poemas que traspasan los barrotes de Brians II

Una persona que firma como Enigma nos hace llegar poemas escritos desde el aislamiento de la cárcel de Brians II. Aquí van algunos de ellos.

Son las 05’20 de la madrugada. Otra noche de insomnio en un rincón del Universo. Me hallo solo en una celda de castigo. No soy nadie,o,¿quien sabe qué? Pero puedo imaginarme cuanto nada sé… Estoy parado inclinado en la silla, y a veces no quiero imaginarme nada. Solo tengo ganas de dormir en el cuerpo, y deseos de no pensar en el alma, pues tan nada quise de nada, que nada quiero de mi.

…………………….

 

ANTITESIS – ESPERANZA

Esperanza, un término abstracto, trillones de formas de interpretarlo, tantas formas como seres humanos hay en la Tierra. Una simple palabra. ¿Esperanza de qué, o por qué..? Al final del camino todos/as al agujero, a la fosa común. Cuando todo empieza a caer es muy difícil no caer con todo. Absurdo alivio, mera palabrería, indecente consejo… Bajo el duro caparazón de la Ignorancia se oculta la afilada cuchilla de la indiferencia, y la vanidad haciendo malabares con los «chirimbolos» gramaticales… Siento aversión ante tales patrañas dichas «porqué toca». Guardaros vuestra opinión en los bolsillos! El cabal del sufrimiento solo lo sabe el que lo padece.

ANTITESIS – EMPATIA

Volvamos a lo mismo, y es que el ser humano siempre va a parar al mismo sitio… Empatía, simple palabro. En estos tiempos que corren, muy de moda está la «empatía». Al descubrir el palabro resultó sernos tan atractivo y sugerente que se extendió como la pólvora entre la gente. Ahora se usa, con animo de impresionar, para llenarse la boca. Hasta tal punto se ha extendido la palabra que ahora se emplea profesionalmente en según que tipo de terapias (se ha convertido en una Institución). Lo bueno es que ya me gustaria ver, por un agujerito, al terapeuta o «terapeuto», que se vale del término como una herramienta de trabajo. Patéticos! Desertores de la compasión. De cara a la galería todo el día con el disfraz, con su personaje de limpio traje. La persona se la dejaron colgada y bien colgada, o doblada en la percha de un armario. Desertores de la generosidad, que no ven mas allá de sus propias narices…

……………………..

 

No sabemos a dónde vamos, ni de donde venimos, menos aun quienes somos, ni a donde nos conducen los «poderes fácticos». Mundo dirigido por despiadados y neuróticos líderes hambrientos de poder. Esa es la verdadera mafia señores! Amparándose en una Ley, Ley creada por los legisladores. Bastardos! Estafando, engrosando sus bolsillos sin fondo, a costa del tiempo, el trabajo y el esfuerzo de miles de ciudadanos. Pero nada… nuevas elecciones, y los mismos al poder. Si al final da igual quien mande. El problema es el mandar.

Loco, cruel, injusto, maravilloso y bello mundo…

Enigma.

Brians II. Marzo 2020

Una persona en la cárcel de Figueres habla de su situación en aislamiento y del «protocolo de seguridad»

Debido a distintos factores, publicamos con bastante retraso esta carta de un compañero preso en la cárcel de Puig de les Basses, en Figures. Nos pide que se difundan sus letras, así que las compartimos. Estamos a la espera de poder saber mas de él y ver en qué situación se encuentra actualmente.

20.02. 2020

Me llamo X y entré por primera vez en la cárcel en el año 2003, con 28 años. Ahora estoy pagando una nueva condena desde hace 14 meses. Si dios quiere en 6 meses me voy en libertad.

Entré en Brians I como preventivo. Tengo protección judicial de dicho centro, supervisado por una médico de Estrasburgo, pero aun así me han cambiado con conducciones fantasma: en 14 meses, 4 cárceles distintas. Ahora estoy en la cárcel de Puig de les Basses, en Figueres, en aislamiento.

Me han puesto un «protocolo de seguridad», según ellos por orden del director de este centro. Dicho protocolo incluye no tener silla para sentarme a comer, ni una simple escoba, ni jabón. A parte cada vez que salgo de la celda me ponen desnudo, muchas veces con funcionarias mirandome. Me siento ultrajado y avergonzado. A parte de las palizas en repetidas ocasiones, y también con dificultades para poder llamar por teléfono. La situación es insostenible. Todo esto pienso que viene por represalias por yo haber denunciado por Estrasburgo,

Hace tiempo atrás mi rencor pedía vengarme de los carceleros. Pero hoy día pienso diferente, aunque no olvido ni perdono. A veces me digo a mi mismo, que esos hombres y mujeres que han hecho conmigo estas cosas innombrables también debieron tener un pasado oscuro, una infancia de maltrato o fueron marginados de algún modo, porqué sino porque hacen esto? Algo debe haber en su interior para que descarguen su rabia, frustración y odio hacia los demás. Como digo, aunque ahora intento no caer en la venganza, sí pienso que igual que a mi en su momento me juzgaron y condenaron, espero que algún día ellos también sean juzgados de algún modo. Solo quiero que los chicos que tengan la desgracia de pasar por la cárcel, no tengan que sufrir el infiero que yo pasé y sigo pasando, sean del país que sean.

Algún día me gustaría poder darle un abrazo a alguien, aunque sea un desconocido, poder llorar lo que no he podido en todo este tiempo.

Soy un hombre del mundo sin nacionalidad. Mi país es el mundo, Y mi objetivo luchar contra el sistema y todo lo que ello significa.

Hasta pronto.

Último recorrido anticarcelario

Desde Familias de Presxs en Catalunya se denuncia, ante la Secretaría de Servicios Penitenciarios de Cataluña, el descontento por la falta de información, organización y desorden en las medidas tomadas desde la aparición del Covid-19. Se denuncian malas gestiones como la nueva política de videoconferencias, “las llamadas gratuitas” o la mediocridad en el abastecimiento de comida. También exigen la reducción en número de las personas privadas de libertad para minimizar las consecuencias del coronavirus, tal y como se recomienda por parte del Consejo de Europa.

Desde La Corda nos posicionamos y queremos dar nuestro apoyo a cada una de estas protestas y exigencias.

CARTELERA:

 

 

 

 

 

Desde distintos colectivos nos llegan varias informaciones de compañerxs presxs o de lo que está ocurriendo en las cárceles. Las agresiones y torturas siguen a la orden del día dentro de los muros de las prisiones de este y todos los Estados, “justificados” ahora por el tema del COVID-19 y la impunidad de la que gozan, ya que se ha reducido al mínimo el contacto que lxs presxs tienen con el exterior.

Además de la rabia, el apoyo y la solidaridad nos hará más fuertes. Podemos escribirles y mandarles calor y cariño. ¡No les dejaremos solxs!

Además, queríamos compartir la última emisión de Tokata y Fuga, “Reflexiones de un ex-preso“.  Francisco Aroca Lisón (Piyayo), compañero luchador y ex-preso liberado el pasado 10 de Marzo, nos cuenta su experiencia a lo largo de casi 30 años encerrado entre las mazmorras de este Estado. Desde su amplia experiencia y visión temporal, Piyayo comparte la evolución que se ha podido vivir a lo largo de estas 3 largas décadas. Nos habla de las diferentes luchas, de las agresiones y torturas por parte de lxs carcelerxs y de cómo han evolucionado sus estrategias…

Desde aquí mandamos un fuerte abrazo al compañero, además de calor y mucha fuerza para continuar en esta lucha juntxs ¡ahora mucho más cerca que nunca!

https://www.ivoox.com/tokata-y-fuga-4-iv-2020-reflexiones-de-un-ex-audios-mp3_rf_49624569_1.html

Más abajo compartimos un documental. El vídeo pretende dar a conocer, a grandes rasgos y de manera muy suavizada, la situación que se vive en estos momentos dentro de las cárceles. Ya son más de 50 las organizaciones y colectivos que están solicitando al Ministerio del Interior medidas urgentes para que se respeten los derechos fundamentales de las personas presas durante la aplicación de protocolos de protección de prevención del Covid-19.

Aquí tenemos el vídeo:

 

NOTICIARIO DE ÚLTIMAS ACTUALIZACIONES:

1. Protocolo actual de videoconferencias y llamadas durante el estado de alarma del Covid-19:
Desde la prisión de Mas d’Enric, la persona responsable y encargada de organizar las vídeo llamadas y llamadas, nos cuenta la siguiente información relacionada con el nuevo protocolo:
– Videoconferencias: se sustituyen por vis a vis íntimo o familiar. Lo ha de solicitar la persona presa mediante una instancia. Deberá indicar a qué persona/personas querrá llamar por vídeo llamada. Estxs familiares o amigxs han de tener whatsapp. Se conceden 2 vídeo llamadas al mes. Cada una de diez minutos. Se hacen mediante un móvil que cede la prisión y a través del vidrio.
– Llamadas: se pueden hacer 20 llamadas semanales. Cada llamada puede ser de 8 minutos. Todas las llamadas tienen coste, como siempre. Se ha publicado por parte de las Instituciones que a las personas más vulnerables y con menos recursos se les subvencionarán las llamadas.
La realidad es que las vídeo llamadas solo sustituyen los vis a vis. Las llamadas por locutorio no se compensan con nada. ¿Qué pasa con lxs compañerxs que solo comunicaban por vidrio? ¿No tienen ninguna medida alternativa? No. ¿Qué pasa con las prisiones que no ofrecían ya comunicaciones vis a vis, solo comunicaciones por vidrio?
Respecto a las ayudas institucionales a personas con pocos recursos, tampoco es cierto. Se están donando entre 3 y 5 euros semanales (dependiendo de la prisión) a compañerxs que no ingresan absolutamente NADA mensualmente. O sea, cero euros. Este dinero semanal les sirve para hacer una llamada y media o dos a la semana como mucho. Por tanto, estas ayudas son una vergüenza. ¿Qué pasa, además, con otrxs compañerxs que tienen algún ingreso pero insuficiente? Si a esto le sumamos que no hay un número de cabinas que pueda albergar a todas las personas que quieren llamar y que tampoco hay capacidad real de línea (ya que se saturan y no dan señal), en conjunto tenemos que toda esta vergüenza es un lavado de cara por parte de la Generalitat.

Continue reading

Desde La Corda pedimos apoyo económico para lxs compas presxs!

Desde La Corda (grupo anticarcelario de Tarragona) hemos pensado en crear una pequeña CAJA SOLIDARIA PARA DAR APOYO A ALGUNXS PRESXS CON LXS QUE TENEMOS CONTACTO. Os pedimos ayuda económica!

Como podéis imaginar la situación dentro de las prisiones está bastante tensa por el tema del COVID-19. En Catalunya -y en otros puntos del Estado- se han dado algunos motines y otras protestas, lo cual ha dado pie a traslados y más represión.

Ante el aislamiento total que les han impuesto, si ya es dura la vida dentro de la prisión, el quitarles el contacto con el exterior es dejarlos a merced del sistema penitenciario y lxs carcelerxs. Además no hay forma de hacerles llegar paquetes, tienen que comprar lo elemental en el economato a precios abusivos… Hay compañerxs que no tienen suficiente apoyo económico del exterior y ni siquiera pueden realizar llamadas telefónicas con regularidad.

Os pedimos ayuda económica para hacer llegar un poco de dinero a distintxs compas presxs con lxs que tenemos contacto. Aquí va un numero de cuenta para quien quiera apoyar, con la cantidad que considere.

Concepto: PRE

Cuenta: BBVA

Número: ES8401825400200201964931

Muchas gracias! Cualquier aportación será bienvenida. Un abrazo solidario.

Salud, lucha y libertad.

Ante la represión del Covid-19, más apoyo y solidaridad

Para más info:  https://kaosenlared.net/colombia-victimas-del-21m-masacre-de-presos-por-protesta-en-carcel-modelo-de-bogota/

Queremos abrir esta publicación mandando todo nuestro apoyo y cariño al compañero Juan David García Concha, quien sufrió una paliza el pasado jueves 26 de Marzo en la cárcel de Málaga II por parte de lxs carcelerxs. Sabemos que días antes se había declarado en huelga de hambre en forma de protesta contra las medidas tomadas en esta y todas las cárceles a raíz del Covid-19. Tenemos claro que se está represaliando a todxs lxs compañerxs que se niegan a aceptar la incoherencia aplicada por esta autoridad que impunemente se pasea por los pasillos de las prisiones sin guantes ni mascarilla. En las cárceles del mundo se castiga, se dispersa, se aísla y se tortura a quien da su vida a cambio de sacar la voz fuera de los muros para explicar lo que está pasando allí dentro. No les dejaremos solxs, haremos eco de sus voces y ceniza a sus barrotes.

Lxs compas de Pronoia han publicado un comunicado de apoyo y nos han dejado un audio de un amigo de Concha donde describe de manera espeluznante lo que sucedió. Se nos hace el corazón a trizas al sentir por lo que pasan él y tantxs otrxs compañerxs cada día. Nos duele y entristece, pero nos sentimos más fuertes que nunca. https://colectivopronoiamurcia.noblogs.org/post/2020/03/26/paliza-al-compa-j-d-garcia-concha

   INICIATIVAS: 

1. Llamadas a las prisiones y preguntar por lxs compañerxs privadxs de libertad.

Justícia habilita un Servei d’atenció a les famílies dels interns durant el coronavirus

2. Plan piloto de videollamadas en Cataluña.
La iniciativa  “tan rápido como sea posible”.Existe un plan piloto de videoconferencias. Ha empezado el pasado martes 24 a modo de prueba en la cárcel de Quatre Camins (La Roca del Vallès) y la idea es hacerlo extensible a todas las cárceles catalanas. Esto permitiría hacer videollamadas entre compañerxs presxs y familiares.
Esta medida pretende compensar las visitas vis a vis y de locutorio con el uso de nuevas tecnologías.
No sabemos cuántas llamadas se podrán realizar ni con qué frecuencia. Tampoco quién tendrá acceso a esta opción y quién no (¿qué criterio de acceso hay previsto? ¿se utilizará el premio castigo como siempre?)ni sabemos tampoco qué pasará con lxs compas que están aisladxs.
Fuera de Cataluña aún no se ha implantado esta alternativa; según el Ministerio del Interior hay una intención de comenzar a instaurarlo.
Por otro lado, según Instituciones Penitenciarias, se ha doblado el número de llamadas, pasando de ser de 10 a ser 20; serán de 8 minutos cada una.
Las llamadas tienen un coste y no más para aquellxs que puedan justificar que carecen de recursos económicas, serán gratuitas.
En ningún caso esta medida podrá sustituir el calor de un familiar, amigx o compañerx en una visita vis a vis. No nos contentamos con esto y se ha de seguir luchando por encontrar medidas cálidas, reales, coherentes y que alcancen a la diversidad estructural que hay en las cárceles. Se necesitan medidas a las que todxs podamos acceder; un teléfono, tablet u ordenador no sabe utilizarlo todo el mundo y mucho menos tenemos acceso todxs.
ACTUALIZACIONES: 

Continue reading

Recorrido anticarcelario, últimas actualizaciones

SOLIDARIDAD ES REBELARSE A LA OBEDIENCIA

Busca la cárcel, CIE, centro de menores… más cercana y ¡haz que tu voz atraviese los muros!

 movimientoantirrepre.madrid@gmail.com

Además, en esta primera edición de Rompiendo el aislamiento, las compas nos presentan el programa y ofrecen un análisis de la situación en CIEs y cárceles en tiempos de confinamiento.

http://podcast.radiobronka.info/category/rompiendo-el-aislamiento/

Actualización del motín de la semana pasada en Wad-Ras: 

La compa que fue aislada y atada la semana pasada tras el motín en el comedor, el sábado 21 fue trasladada a Brians I, donde se encuentra ahora en aislamiento al igual que sus dos compañeras. Al menos a una de ella le están pidiendo un primer grado sin darle ningún tipo de explicación. Sí sabemos por otras presas de Wad-Ras que el motivo principal de su castigo es que hay sospechas de que ha ha sacado información desde dentro de los muros hacia fuera, tanto en medios de comunicación, como en medios alternativos.

Intentaremos actualizar toda la información posible para poder dar apoyo, acompañamiento y cariño. No las dejaremos solas, ni a ellas ni a cualquiera de lxs presxs que resisten y se rebelan ante la opresión y cualquier tipo de agresión.

Nuevas protestas en Brians I:

En el módulo 4, donde se encuentran 250 personas privadas de libertad, muchxs de lxs compañerxs se rebelaron coordinadamente el pasado sábado 21 ante las medidas de contención, desinformación y la falta de medidas de seguridad sanitaria hacia lxs presxs. Dos acciones han sido los últimos actos de resistencia: uno en el patio y otro, horas más tarde, en el comedor. 24 compañerxs han sido trasladadxs a otras prisiones debido a que el DERT de Brians I está totalmente saturado.

Lxs presxs en Brians se están organizando y rebelando continuamente contra las medidas adoptadas en los últimos días, y lxs funcionarixs de prisiones están tratando de controlar la situación aislando a cada compañero en una celda especial. La autoridad y la represión son las formas que tiene la Institución Penitenciaria para resolver un conflicto evidente: se quieren alternativas a un aislamiento dentro del aislamiento; se quiere seguridad sanitaria frente a posibles contagios; se quiere diálogo e información.

https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/nuevas-protestas-presos-brians-1-medidas-impuestas-por-coronavirus_330153_102.html

Desde Sevilla I nos llega esta información (queremos respetar el anonimato):

El pasado viernes 20 de Marzo, en el Centro Penitenciario de Sevilla I, un compañero que estaba solo en su chabolo pidió a lxs carcelerxs que le metieran en otro con su compañero, para así no estar solxs lxs dos. Ante la negativa de lxs funcionarixs (y lo que no sabemos) el chaval se puso nervioso y se lo llevaron esposado a aislamiento. Después, cuando lxs compañerxs preguntaron por él, lxs carcelerxs respondieron que se había intentado ahorcar. Más tarde, explicaron que se había intentado ahorcar y que vino una ambulancia y se lo llevaron al hospital. Lo último que explicaron fue que había muerto en el hospital (en cambio, no sale publicado en ningún sitio). El chico se llama Felix Berlon y tiene 32 años. 

A día de hoy, en la prisión no les informan de qué ha pasado con él. 

Ante esta salvaje desinformación e incertidumbre, el ambiente en la cárcel es aún mas tenso. Lxs compañerxs están agitadxs y nerviosxs y se están sucediendo muchos conflictos que dan lugar a numerosos aislamientos y cambios de módulo. 

Desde Soto del Real queremos compartir este vídeo que realiza Marta, la compañera de un preso retenido en esta cárcel: 

https://www.youtube.com/watch?feature=emb_title&v=jQIy5UfWYjI&app=desktop

En este vídeo aparece una persona que tiene contacto directo y diario con un preso de Soto del Real (Madrid).

Hace un llamamiento claro para que se apliquen de inmediato, por parte de las Instituciones, las medidas pertinentes que detengan y eviten un contagio masivo de personas retenidas en esta y otras cárceles; además, alerta de la situación denerviosismo, miedo, caos y conflictividad dentro de esta prisión debido factores como: Continue reading

Recorrido por CIEs y otras cárceles

Hoy y siempre mostramos nuestra repulsa ante la existencia de cualquier CIE y, por supuesto, el trato vejatorio que reciben nuestrxs compañerxs presxs en estas cárceles de internamiento.

Ante la situación de un estado de alarma, las fronteras se han cerrado y, por tanto, se pone aún más de manifiesto que la retención de personas en CIEs es una auténtica locura y un sinsentido. Más de 60 países, entre ellos Argelia, Marruecos y Colombia, no admiten la entrada de personas provenientes del Estado español.

En los últimos días se han liberado algunxs compañerxs de diferentes CIEs. Algunxs han vuelto a casa, otros están siendo alojadxs en “plazas de atención humanitaria” para que cumplan el confinamiento, y otrxs han sido abandonadxs en la calle, como es el caso del Polígono de MercaMurcia.

El “Defensor del Pueblo” ha solicitado al Gobierno la liberación de todas las personas  privadas de libertad en agujeros CIEs. El Ministerio del Interior se niega, aludiendo que no existe ninguna orden estatal que lo indique así.

Cualquier CIE u otro tipo de cárcel supone un riesgo para todas las personas que se encuentren dentro. Mantenerlos encerradxs es una flagrante violación de los derechos humanos. Negligencias médicas, hacinamiento y otro tipo de torturas se vienen dando a diario en estos espacios, si a esto le sumamos la vulnerabilidad de la situación actual, es urgente imponernos ante esta forma de violencia institucional y exigir:

  • La libertad de las personas encerradas en CIEs, ofreciendo alternativas habitacionales dignas.
  • Tratamiento y acompañamiento médico adecuados a aquellas personas que presenten síntomas relacionados con el COVID-19.
  • El cierre definitivo de todos los CIEs.

CIE de Aluche

El pasado martes 17, compañerxs del CIE de Aluche se rebelaban contra la precariedad sanitaria y exigían la puesta inmediata en libertad debido a la presencia de compañerxs con síntomas compatibles con el coronavirus. Están realizando una huelga de hambre como protesta y han escrito un comunicado al que se adjunta una hoja de firmas.

Se han cerrado las visitas del exterior de Organizaciones y colectivos de apoyo así como el Servicio de Orientación Jurídica de Extranjería (SOJE-CIE). En cambio, hay un ir y venir de policías, personal que trae comidas del exterior y médicos. Además, en las celdas se alojan entre 4 y 6 personas y en los horarios de salida al patio se juntan más de un centenar de compas. Ya hay varias personas con síntomas y no se les han hecho pruebas médicas. Les están administrando analgésicos.

https://www.elsaltodiario.com/coronavirus/revuelta-en-el-cie-de-aluche-por-internos-con-sintomas-de-coronavirus

CIE de la Zona Franca de Barcelona

A lo largo de esta semana se han liberado a 35 compañerxs. El jueves 19 aún quedaban encerradxs 5. Probablemente tres de ellxs saldrán (si no han salido ya) entre ayer y hoy (no tenemos noticias aún de ellxs). Respecto a lxs otrxs dos compas restantes estamos a la espera de la autorización de su puesta en libertad.

Algunxs han podido volver a casa y a otrxs se les ha acompañado desde servicios sociales.Un compañero que salió este pasado miércoles ha denunciado que cinco maderos le dieron una paliza el fin de semana anterior, estando aún encerrado. Tiene golpes y moratones por todo el cuerpo. Sabemos que las últimas deportaciones desde Barna tuvieron lugar el pasado fin de semana. 13 compañerxs fueron enviadxs a Argelia. Continue reading

Actualización de la situación en las cárceles, propuestas y respuestas.

Antes de comentar los hechos más relevantes que se vienen sucediendo en las cárceles estos últimos días, nos gustaría invitar a una reflexión…

La cárcel siempre ha sido el lugar de lxs olvidadxs. Un espacio donde la agresión y la tortura están a la orden del día. Lxs presxs no son solo agredidxs física y psicológicamente por carcelerxs a diario (y por la sociedad que legitima dichas agresiones), sino que la propia estructura de una cárcel y la precariedad de sus servicios hacen de este lugar un agujero. Desde el hacinamiento diario de presxs en módulos, hasta la mediocridad de sus servicios sanitarios (285 médicxs + 6 psiquiatras para 58.369 presxs en el estado español), dietas (se pasa mucha hambre y los alimentos son de mala calidad y sin contenido nutricional), higiene, reposo, intimidad… Y la lista es infinita si hablamos de falta de derechos básicos fundamentales. En cambio, la opacidad de sus muros y una sociedad cómplice hacen que tal vulnerabilidad y crisis humanitaria caigan permanentemente en el olvido.

Nada de esto es nuevo; en cambio, desde hace algunas semanas ha aparecido un ente nuevo, un “virus extremadamente contagioso” que pone en jaque a una sociedad entera; es capaz de detener parcialmente la maquinaria capitalista de varios estados. Aquí fuera nos imponen un confinamiento, una higiene y un largo etcétera de normas (en definitiva, una responsabilidad individual y colectiva) que acabarán por paliar las consecuencias. En cambio, la cárcel es carne de cañón. Se ha convertido en uno de los lugares más vulnerables frente a esta pandemia. Y es que un mismo virus (covid-19) no afecta por igual fuera que en un lugar donde la propia naturaleza y su estructura se caen a pedazos desde que se creó. No hay servicios sanitarios suficientes para cubrir las necesidades de posibles pacientes dentro de las prisiones; no hay espacios acondicionados para un aislamiento digno; no hay información ni medios de higiene para evitar posibles contagios; es impensable el confinamiento (¡aquí fuera es obligatorio!)….

No nos engañan, no es el virus quien amenaza; el virus solo pone de manifiesto, y con más fuerza, que la propia cárcel mata. La lucha no es solo hoy, la lucha es y será siempre.

Contra toda autoridad, ¡abajo los muros de las prisiones y la sociedad que los necesita!

Imagen de una celda de Mas d'Enric, Al fondo la ventana que da al patio interior del módulo. FOTO: DT

Noticias desde Tarragona

Este es el aspecto de una de las celdas del módulo 1 de la prisión de Mas d’Enric. Desde la ventana de varios de los zulos, agujeros o celdas de este módulo, compañerxs presxs iluminaban el patio el sábado noche (14/03/2020) en señal de protesta, reivindicación y lucha ante la desinformación que se está sufriendo dentro de las prisiones. Papeles ardiendo al unísono iluminaron la noche durante una hora; como en el resto de cárceles, en Mas d’Enric hay una falta total de información y se han vulnerado los derechos fundamentales de lxs presxs: no habrá ningún contacto con el exterior más que por vía telefónica y por carta.

https://www.diaridetarragona.com/tarragona/Protesta-de-los-presos-de-Mas-dEnric-por-el-coronavirus-20200316-0015.html

Noticias desde Granada Continue reading